O ośrodku
  Strona główna
  Aktualności
  Organizacja spółki
  Kontakt
Przetargi publiczne
  Przetargi
 

 Przetargi 
Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki informacji o wyniku postępowania w sprawie wykonania tzw. "tarek" zabezpieczających tor samochodowy.

Wynik postępowania
Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki informacji z otwarcia ofert w sprawie wykonania tzw. "tarek" zabezpieczających tor samochodowy.

Informacja z otwarcia ofert
Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki informacji, iż dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie wykonania tzw. "tarek" zabezpieczających tor samochodowy. Niezbędne dokumenty związane ze zmianą publikujemy poniżej.

Zmiana
Zmiana ogłoszenia
SIWZ

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki informacji o wyniku postępowania w sprawie dostawy fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej.

Wynik postępowania

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki informacji z otwarcia ofert w sprawie dostawy fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej.

Informacja z otwarcia ofert

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia w sprawie wykonania tzw. "tarek" zabezpieczających tor samochodowy.

Ogłoszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Mapa geodezyjna
Załącznik 1a
Załącznik 1b

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki unieważnienia ogłoszenia w sprawie wykonania tzw. "tarek" zabezpieczających tor samochodowy.

Unieważnienie

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia w sprawie dostawy fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej.

Ogłoszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia w sprawie wykonania tzw. "tarek" zabezpieczających tor samochodowy .

Ogłoszenie
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Mapa geodezyjna
Załącznik 1a
Załącznik 1b

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o wyniku postępowania w sprawie malowania słupków opon zabezpieczających tor samochodowy.

Wynik postępowania
Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o wynikach postępowania w sprawie malowania słupków opon zabezpieczających tor samochodowy.

Informacja z otwarcia ofert
Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki informacji dotyczącej zmiany ogłoszenia w sprawie malowania słupków opon zabezpieczających tor samochodowy.

Informacja
Zmiana w ogłoszeniu
Zmiana w SIWZ

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki informacji dotyczącej zmiany ogłoszenia w sprawie malowania słupków opon zabezpieczających tor samochodowy.

Informacja
Załącznik nr 2 do SIWZ

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki Ogłoszenia o modyfikacji w sprawie malowania słupków opon zabezpieczających tor samochodowy.

Ogłoszenie o zmianie
Opis zmiany przedmiotu zamówienia

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia nr 557199-N-2018 z dnia 2018-09-07 w sprawie Malowanie słupków opon zabezpieczających tor samochodowy.

SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych oosbowych

Komunikat

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki wyniku postępowania z dnia 2018-06-26 r. w sprawie najmu samochodu.

Wynik postępowania
Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia z dnia 2018-06-14 r. w sprawie najmu samochodu.

Wynik postępowania
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane osoby podmioty o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów.

Wynik postępowania


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia nr 557199-N-2018 z dnia 2018-05-11 w sprawie zakupu fabrycznie nowego samochodu.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane osoby podmioty o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ zakup fabrycznie nowego samochodu.

Unieważnienie


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia nr 556051-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. w sprawie najmu 5 samochodów.

Wynik postępowania
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o unieważnieniu przetargu w sprawie najmu 4 samochodów .

Unieważnienie


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia nr 552500-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. w sprawie najem 4 samochodów .

Ogłoszenie
Unieważnienie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia nr 552497-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. w sprawie zakupu fabrycznie nowego samochodu.

Ogłoszenie
Unieważnienie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki odpowiedzi na pytania dotyczących ogłoszenia nr 534649-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. w sprawie leasingu fabrycznie nowego samochodu. – załącznik 2018.03.27 wyjaśnienia + nowy załącznik nr 4.Odpowiedzi na pytania z dnia 27.03.2018 r.
Załącznik nr 4 z dnia 27.03.2018 r.


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki zmiany ogłoszenia 534649-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. w sprawie leasingu fabrycznie nowego samochodu. – załącznik ogłoszenie nr 500066757

Ogloszenie nr 500066757 z dnia 27.03.2018 r.


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki odpowiedzi na pytania dotyczących zamówienia polegającego na organizacji i świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu doskonalenia techniki jazdy kierowców.

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.03.2018 r.


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia zamówienia polegającego na organizacji i świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu doskonalenia techniki jazdy kierowców.

IWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia nr 534649-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. w sprawie leasingu fabrycznie nowego samochodu.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki odpowiedzi na pytania dotyczących zamówienia polegającego na organizacji i świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu doskonalenia techniki jazdy kierowców.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2018 r.


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia zamówienia polegającego na organizacji i świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu doskonalenia techniki jazdy kierowców.

IWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Komunikat
Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki ogłoszenia nr 523674-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. w sprawie leasingu fabrycznie nowego samochodu.

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Komunikat
Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki Ogłoszenia o modyfikacji w zakresie realizacji zadania: „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie”.

Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
03.08.2017

Ogłoszenie - modyfikacja.
Ogłoszenie - modyfikacja - Opublikowane.

Komunikat
Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki Ogłoszenia o modyfikacji w zakresie realizacji zadania: „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie”.

Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
29.03.2017

Ogłoszenie - modyfikacja.
Ogłoszenie - modyfikacja - Opublikowane.

Komunikat
Zamówienie Publiczne - Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie – WODTJ/152/06/16


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w zakresie realizacji zadania: „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie”.

Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
12.10.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opublikowane.

Komunikat
Zamówienie Publiczne - Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie - WODTJ/152/06/16


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, dotyczącej zamówienia w zakresie realizacji zadania: „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie”.

Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
15.09.2016

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 15.09.2016.

Komunikat
Zamówienie Publiczne - Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie - WODTJ/152/06/16


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki Protokołu z otwarcia ofert, dotyczącego zamówienia w zakresie realizacji zadania: „Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie”.

Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
23.08.2016

Protokół z otwarcia ofert

Komunikat
Zamówienie Publiczne - Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień.

Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
05.08.2016

Odpowiedzi na pytania do przetargu
Załączniki do odpowiedzi

Komunikat
Zamówienie Publiczne - Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki pisma dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedzi na pytanie nr 317, zamieszczone przez Zamawiającego w piśmie z dnia 21 lipca 2016 roku.

Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
29.07.2016

Pismo - Omyłka pisarska - Odpowiedź na pytanie 317

Komunikat
Zamówienie Publiczne - Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki:
-pisma dotyczącego udostępnienia rysunków z branży sanitarnej,
-przedmiotowych rysunków.


Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
22.07.2016

Pismo - Informacja
Branża sanitarna - rysunki uzupełnienie

Zamówienie Publiczne - Sprostowanie - Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, informuje wszystkie zainteresowane podmioty o sprostowaniu zamieszczonym na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sprostowanie dotyczy budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany terminu składania ofert oraz zmiany terminu otwarcia ofert.

Jednocześnie Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164), do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela wyjaśnień.

Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. informuje również, że w ramach udzielenia odpowiedzi na znaczną część pytań, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Spółki uzupełnioną dokumentację projektową dotyczącą budowy ODTJ w Modlinie.

Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
21.07.2016

Sprostowanie opublikowane
Sprostowanie
SIWZ Sprostowanie
Umowa Sprostowanie
Uzupełniona dokumentacja projektowa
Odpowiedzi na pytania część 1.pdf
Odpowiedzi na pytania część 2.pdf
Odpowiedzi na pytania część 3.pdf
Odpowiedzi na pytania część 4.pdf
Odpowiedzi na pytania część 5.pdf
Odpowiedzi na pytania część 6.pdf
Odpowiedzi na pytania część 7.pdf
Odpowiedzi na pytania część 8.pdf

Zamówienie Publiczne - Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie


Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z Ogłoszeniem o Zamówieniu zamieszczonym na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ogłoszenie dotyczy budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Prezes Zarządu WODTJ
Wojciech Jagodziński
17.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane
SIWZ
Umowa
OPZ
Projekty wykonawcze
Projekty budowlane zamienne
Specyfikacja techniczna
Plan generalny


 Copyright 2015 W.O.D.T.J.  design by webdeveloper